Tags

,

Ngã hòa tha

—Người ấy và tôi—

Tác giả: Tiểu Bất Điểm
Thể loại: hiện đại đô thị, 1×1, pink
Độ dài: 15 chương (hoàn)
Dịch: QT + Gg translator
Edit: Shiver

E/N:

  • Bản edit chui, vì sở thích cá nhân và dĩ nhiên là phi thương mại.
  • Lần đầu edit nên chắc sẽ còn nh` sai sót, và vì không biết tiếng Trung nên bản edit chỉ dừng ở mức theo sự hiểu của bản thân người edit.
  • Chỗ nào để ??? tức là bạn chém ^^.
  • Cuối cùng (dành cho nh~ ai đã ghé qua), cảm ơn đã theo dõi bản edit (kém cỏi) của mình 🙂

Mục lục

Ngôi thứ nhất thiên

Tiết tử
Chương 01
Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Chương 11

Ngôi thứ ba thiên

Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15

~HOÀN~

———oOo——–