Mạn phép post 1 bài tại đây. Cô Shiver đọc xong thì xóa đi nhé.

Lâu quá không thấy cô đâu. :(( Cô mau trở lại edit đi a, tôi muốn dựng lều nhà cô hóng truyện tiếp a.

Còn nữa, tôi đã dọn dẹp nhà cửa xong rồi, chạy sang mời cô ghé chơi mà không thấy cô đâu cả. *cào cấu người xung quanh.

Shiver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!