Khát vọng – End


Khát vọng

Nguyên tác: Yabai Kimochi
Tên khác: Desire: Dangerous Feeling
Tác giả: KAZUMI Maki
Thể loại: school life, yaoi
Dịch: Shiver

T/N:

  • Vì dịch từ bản tiếng Anh nên ko đảm bảo đúng 100% so với nguyên tác
  • Bản dịch chui vì sở thích cá nhân và dĩ nhiên là PHI THƯƠNG MẠI

Mục lục

Giới thiệu

Chương 1
01 ~ 02 ~ 03 ~ 04
05 ~ 06 ~ 07 ~ 08
09 ~ 10 ~ 11 ~ 12

Chương 2
01 ~ 02 ~ 03 ~ 04
05 ~ 06 ~ 07 ~ 08

Chương 3
01 ~ 02 ~ 03 ~ 04

~END~

4 thoughts on “Khát vọng – End”

  1. Cảm ơn bạn đã dịch truyện. Đây là một trong những yaoi novel mình thích nhất. Biết truyện từ bản truyện tranh trước,tuy nhiên đọc truyện chữ vẫn nhiều cảm xúc hơn

  2. Cảm ơn bạn đã dịch truyện nha ^^

Plz leave your cmt below ^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s